Τρόποι Πληρωμής

Όλες οι τιμές στο Emilyvagia.com είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον κατά νόμο Φ.Π.Α. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής που επιδεικνύεται. Τα δεδομένα που ο πελάτης καταχωρίζει κατά τη διενέργεια μιας ηλεκτρονικής πληρωμής, δεν ελέγχονται ούτε τυγχάνουν επεξεργασίας ούτε αποθηκεύονται από το Emilyvagia.com, αλλά από τον εκάστοτε πάροχο ή/και διακομιστή πληρωμής. Σε περίπτωση, που απαιτείται επιστροφή χρημάτων, αυτή θα διενεργείται από το Κατάστημα με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη, χωρίς υπαίτια ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η παραγγελιά σας μπορεί να πληρωθεί με τους παρακάτω τρόπους:

  • χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας (με σήμανση: Visa, MasterCard, American Express, Apple Pay)
  • PayPal

Διατήρηση κυριότητας

Τυχόν παραδοθέντα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα του Καταστήματος μέχρι την οριστική, πλήρη και ολοσχερή καταβολή του τιμήματος σε αυτήν.

Πώληση αποκλειστικά και μόνο σε τελικούς χρήστες-καταναλωτές

Τα προϊόντα που διατίθενται από το Κατάστημα προορίζονται και πωλούνται αποκλειστικά σε καταναλωτές ως τελικούς χρήστες. Η περαιτέρω πώληση των προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς δεν επιτρέπεται. Το Κατάστημα ρητώς επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός του, συμπεριλαμβανομένης ρητώς και της μη αποδοχής προτάσεων αγοράς που δημιουργούν την εντύπωση, ότι έγιναν με σκοπό την περαιτέρω εμπορική προώθηση των προϊόντων.

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Στο πλαίσιο της φιλικότερης στο περιβάλλον λειτουργίας , η αποστολή των νόμιμων παραστατικών πώλησης (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) γίνεται πλέον σε ηλεκτρονική μορφή.

Δηλαδή, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σου, θα λάβεις ηλεκτρονικά στο email που έχεις δηλώσει την απόδειξη ή το τιμολόγιο των αγορών σου.

Η ηλεκτρονική αποστολή του παραστατικού στόχο έχει την ταχύτερη παραλαβή του και την πιο εύκολη αρχειοθέτηση του εγγράφου από τον αγοραστή.

Ευχαριστούμε που συμμετέχεις κι εσύ στην προσπάθεια περιορισμού της κατανάλωσης χαρτιού!